Arbetsmiljöarbete

När man arbetar med bygg så utsätts man ständigt för risker, så därför är det viktigt att ha ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Inför varje projekt upprättar QICON en arbetsmiljöplan som en del i vårt arbetsmiljöarbete.

Vi har även ett långsiktigt arbete och tror på att utbildning kan förebygga olyckor. En noggrann planering från arbetsledning och klara rutiner gör att vi kan minska stress och därmed även antalet stressrelaterade olyckor.

En annan byggsten i arbetet är kommunikation, kan man i god tid signalera till varandra att något inte står rätt till så kan åtgärder vidtas. Ett bra arbetsklimat och en bra psykosocial arbetsmiljö är viktigt och något man alltid måste vårda, även mellan projekt. Därför försöker vi att ha en öppen och ständigt pågående dialog med våra anställda om hur de uppfattar sin arbetssituation.