Vår kultur

Vi är ett litet företag med stora drömmar och stark sammanhållning. Just nu befinner vi oss i en expansiv fas och är glada över att det fört med sig att vi kunnat utöka vår personalstyrka.

I varje projekt arbetar vi i team som leds av en projektledare. Kommunikation är viktigt och vi försöker att hela tiden hålla en öppen dialog om hur arbetet fortlöper och hur gruppen fungerar.

Vid anställningar lägger vi inte bara vikt på kompetens utan även att personen ska passa in i och komplettera arbetsgruppen.