VD har ordet

När jag för flera år sedan skulle renovera mitt boende så kontaktade jag hantverkare av olika slag och av olika nationaliteter för att få hjälp med alltifrån badrum till tillbyggnad och insåg först senare att det skulle bli startskottet till QI Construction.

Jag hade ingen tidigare erfarenhet av byggbranschen och jag insåg tidigt att den här branschen var annorlunda än andra. De personer jag anlitade kom inte när de lovade, gjorde inte vad de hade sagt att de skulle göra, jobbade fem timmar och fakturerade för åtta och dessutom gick allt otroligt långsamt. Frustrationen steg och jag undrade stilla: ”Skall det behöva vara så här?”

De enda hantverkarna jag var riktigt nöjd med hittade jag hos ett bemanningsföretag för utländsk arbetskraft. Hantverkarna från Lettland arbetade systematiskt, med hög kvalité och med hög motivation. Under renoveringstiden växte tankarna och konceptet till QI Construction fram och tog avstamp i mina egna behov i min renovering. Jag ville ha hantverkare som gjorde vad de skulle, på utsatt tid, till överenskommet pris och som kommunicerade när något inte förlöp planenligt. För det är så som professionella aktörer i andra branscher agerar.

Idag leder jag ett snabbväxande framgångsrikt företag inriktat mot den målgrupp som jag själv en gång representerade – konsumenter. Vår målgrupp är utmanande och också det som varje dag får mig att med glädje gå till jobbet. Utmanande på det sättet att vi återkommande har med människor att göra, som inte bygger och renoverar dagligen. Behovet av stöd och hjälp i processen, och behovet av tydlighet i kommunikationen är stort. Glädjande därför att jag känner en stor tillfredsställelse att få vara med och förverkliga människors drömmar om ett finare boende. Genom den unika kombination som QI Construction erbjuder så känner jag att vi bemästrar utmaningen och vår kundnöjdhet bekräftar detta.

Jag ser fram emot att få vara med och förverkliga även ditt projekt!

Carl Kjellberg
VD QI Construction AB