Offert

Offerten är ett viktigt underlag för arbetet som ska utföras. För att dokumentet ska fylla en funktion är det viktigt för oss att ha tillgång till så mycket information om byggnaden där arbetet ska utföras som möjligt.

QICON är stolta över att ha en av Sveriges mest detaljerade offerter vilket ger dig som kund en stor insyn i vad som kommer att göras och kontroll över vad det är du betalar för.

Ett första steg i framtagande av offert är att ni kontaktar oss för en besiktning av objektet. Ett besiktningsmöte är helt utan kostnad.