ROT-avdrag

Våra tjänster omfattas av rotavdraget och när du anlitar QICON så behöver du inte ansöka om rotavdrag själv utan vi tar hand om hela processen. Det gör att du får ta del av skattereduktionen redan vid betalningstillfället och slipper ligga ute med pengar i väntan på skatteåterbärningen.

Det enda vi behöver för vår rapportering till skatteverket är dina personuppgifter samt information om din bostad/bostadsrättsförening.

Reduktionen sker med 30% upp till 50000kr per person och år. Skattereduktionen gäller endast arbetskostnader och inte kostnader för t.ex. material. För att få utnyttja rotavdraget så måste du äga din bostad och den måste vara äldre än fem år.

Mer om vad som omfattas av rotavdraget och när det inte gäller kan du läsa på skatteverket.se.

Rotavdraget räknas till det år som betalningen sker, så utförs arbetet i slutet av år 1 men betalning görs i början av år 2 så räknas det till skatteår 2. Det är viktigt att ha koll på om man utför arbete för en så stor summa att man riskerar överstiga maxbeloppet på avdraget.