BRF

För BRF som vill omvandla en yta till bostadsrätt, skaffa ett serviceavtal eller behöver hjälp med en fuktskada.

Bostadsrättsföreningar, BRF, har ibland råytor att tillgå, antingen i form av råvindar, eller i form av källarutrymmen. Dessa råytor kan föreningen med fördel omvandla till bostadsytor, som man sen kan upplåta som bostadsrätter. Försäljningen inbringar dels kapital till föreningen, dels årsavgifter, och ofta är det en mycket lönsam affär. Särskilt bra blir det om QICON gör jobbet, eftersom föreningen då själv behåller vinsten som genereras vid förädlingen av råytan.

OMVANDLING AV RÅYTA I EN BRF

Ofta ställs bostadsrättsföreningar inför valet “make or buy”, d.v.s. att välja mellan att sälja råytan och slippa problem, eller att själv som byggherre driva omvandlingsprojektet. Många väljer då, i avsaknad av kompetens och en bra partner, att sälja råytan till ett bostadsutvecklingsföretag. Nackdelen är att man då också säljer den stora vinsten som man förväntar sig att få. Å andra sidan försvinner också risken såklart.

För att i stället behålla en stor del av vinsten själv, kan man låta QICON utföra entreprenaden. Fördelen är att råytan då blir förädlad i föreningens försorg, och vinsterna stannar hos medlemmarna i stället för hos bostadsutvecklarna. Risken ökar, men med QICON vid rodret kan man minimera riskerna, eftersom vi alltid kan lämna fasta priser, vilka man då kan använda i en ordentlig kalkyl. QICON har lång erfarenhet av att inreda vindar och källare för olika bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.

SERVICEJOBB I EN BRF

Med hänsyn till QICONs breda kompetens lämpar sig också servicejobb bra till styrelserna i BRF. Det finns alltid en stor mängd med underhåll som behöver göras i en förening, och som styrelsen ansvarar för att låta utföra. Det kan handla om enklare el-arbeten, eller en läckande eller trasig ventil. Ett annat exempel är ommålning av trapphus. Kontakta oss redan idag om du vill ha hjälp med något jobb. För oss är inget jobb för litet. Ett service-avtal innebär att vi kommer överens om en prislista.

FUKTSKADOR

Fuktskador är en stor och påfrestande utmaning för många styrelser i bostadsrättsföreningar runt om i landet. Inte bara ligger hanteringen en bit utanför det vanliga styrelsearbetet, utan det finns ofta också en boende som far illa. En skyndsam hantering av ärendet är därför jätteviktigt.

Föreningen är enligt praxis ansvarig för de tre U, nämligen Utredning, Utrivning och Uttorkning. Det betyder att föreningen måste anmäla fuktskadan till sitt försäkringsbolag, som i normalfallet ersätter föreningen för de tre U, med avdrag för självrisken. Vid mindre skador är det ofta så att man inte kommer upp till självriskbeloppet, men en stor skada gör att beloppet snabbt skenar iväg.

QICON är snabbt på plats och har partners som kan utföra fuktmätningar. Tillsammans med fuktmätningsfirman kan vi utreda var skadan kommer ifrån, och sen skyndsamt se till att stoppa skadeutvecklingen. Fuktmätningsfirman skriver en rapport som skickas in till försäkringsbolaget. När läckan är stoppad fortsätter vi att riva ut det som enligt rapporten är skadat och därefter påbörjas uttorkning. Det är inte ovanligt att en uttorkning tar flera månader.

Den drabbade medlemmen behöver anmäla skadan även till sitt försäkringsbolag och inhämta instruktioner för hur evakuering och ersättning skall ske.