BRF

För BRF som vill omvandla en yta till bostadsrätt, skaffa ett serviceavtal eller behöver hjälp med nån renovering.

Bostadsrättsföreningar, BRF, har ibland råytor att tillgå, antingen i form av råvindar, eller i form av källarutrymmen. Dessa råytor kan med föreningen fördel omvandla till bostadsytor, som man sen kan upplåta som bostadsrätter. Försäljningen inbringar dels kapital till föreningen, dels årsavgifter, och ofta är det en mycket lönsam affär. Särskilt bra blir det om QICON gör jobbet, eftersom föreningen då själv behåller vinsten som genereras vid förädlingen av råytan.

OMVANDLING AV RÅYTA I EN BRF

Ofta ställs bostadsrättsföreningar inför valet “make or buy”, d.v.s. att välja mellan att sälja råytan och slippa problem, eller att själv som byggherre driva omvandlingsprojektet. Många väljer då, i avsaknad av kompetens och en bra partner, att sälja råytan till ett bostadsutvecklingsföretag. Nackdelen är att man då också säljer den stora vinsten som man förväntar sig att få. Å andra sidan försvinner också risken såklart.

För att istället behålla en stor del av vinsten själv, kan man låta QICON utföra entreprenaden. Fördelen är att råytan då blir förädlad i föreningens försorg, och vinsterna stannar hos medlemmarna istället för hos bostadsutvecklarna. Risken ökar, men med QICON vid rodret kan man minimera riskerna, eftersom vi alltid kan lämna fasta priser, vilka man då kan använda i en ordentlig kalkyl. QICON har lång erfarenhet av att inreda vindar och källare för olika bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.

SERVICEJOBB I EN BRF

Med hänsyn till QICONs breda kompetens lämpar sig också servicejobb bra till styrelserna i BRF. Det finns alltid en stor mängd med underhåll som behöver göras i en förening, och som styrelsen ansvarar för att låta utföra. Det kan handla om enklare el-arbeten, eller en läckande eller trasig ventil. Ett annat exempel är ommålning av trapphus. Kontakta oss redan idag om du vill ha hjälp med något jobb. För oss är inget jobb för litet.