Elektriker

Med våra certifierade elektriker erbjuder vi trygga och säkra installationer och servicearbeten. Vi utför alla typer av tjänster från installationer vid renoveringar och nybyggen till servicearbeten och felsökningar.

När vi är ute på uppdrag ser vi ofta felaktigt utförda installationer och fuskjobb från oseriösa firmor som inte sällan är direkt livsfarliga. El-komponenter som är felaktigt anslutna eller installerade kan innebära en direkt fara för livet och vi är därför måna om att alltid sätta säkerheten i fokus.

Vid utförande av elinstallationer är det enligt svensk lag ett krav på att detta ska utföras av en utbildad elektriker i ett behörigt företag, detta gäller även för små jobb som att byta ett uttag eller en brytare. Våra elektriker är utbildade och erfarna och ser till att det blir rätt från början. Vi tar ansvar för installationerna så att du kan känna dig trygg i ditt hem.

Många bostäder har idag föråldrade elsystem med gamla elkablar, uttag och strömbrytare samt bristfällig dokumentation. Det kan då vara värt att överväga att byta ut dessa helt så att du vet att samtliga delar är i gott skick, följer dagens standard och får en komplett dokumentation.

Vid nyinstallationer är det enligt dagens standard ett krav på att sätta in jordfelsbrytare. Detta är en säkerhetsfunktion som ger dig en extra trygghet. Om ett fel skulle uppstå i någon av kretsarna slås elen av för att undvika livshotande skador. Detta är särskilt viktigt i badrum och kök.