FRÅGOR OCH SVAR

Våra pålästa kunder vill veta. Därför presenterar vi här vanliga frågor och svar som våra kunder ställer.

Här har vi samlat en rad frågor och svar från våra kunder och intressenter. Vi försöker nedan på ett sakligt och tydligt sätt lämna svar på frågorna. Det finns också relevanta hänvisningar till mer kunskap.

Vi har delat upp frågorna i kategorier för att göra det lättare för dig att hitta dina svar. Klicka på kategorierna här intill, så kommer du till rätt avdelning.

 

FAQ OM PENGAR

Vad kommer mitt projekt att kosta?

En av de vanligaste frågorna vi får innan ett möte är vad det kommer att kosta. För att ge en kvalificerad uppskattning måste vi då veta mer om just ditt projekt. Kontakta oss för att berätta mer, så kan vi utifrån detta ge ett kostnadsförslag och boka in ett möte för en offert.

Jobbar ni med fast pris?

Vi föredrar fast pris och strävar efter att erbjuda alla våra kunder ett fast pris. Ett fast pris har många fördelar. Dels eftersom vi kan definiera omfattningen av arbetet innan projektet startar. Också för att priset för det som ni vill att vi ska utföra är känt från början. Slutligen blir styrningen av projektet bättre.
För att kunna få ett fast pris så ställer det dock lite krav på dig. Följaktligen måste du kunna tala om på ett strukturerat sätt, vad du vill att vi skall utföra. Slutligen också hur du förväntar dig att slutresultatet skall se ut.

Om du mot förmodan inte skulle känna dig komfortabel i planering, då rekommenderar vi arbete på löpande räkning istället, för att definiera projektet allt eftersom det fortlöper. Dessvärre blir det ofta dyrare för dig med löpande räkning, så försök definiera projektet innan det startar.

Hur fungerar det om vi ändrar oss under projektets gång?

Det är inte alls ovanligt att du hinner ändra dig under projektets gång och vill at vi utför det på något annat sätt. Eller du kanske vill att vi utför mer, eller du har ångrat dig om ett utförande. Detta hanterar vi i byggbranschen genom den sk ÄTA-listan, som står för Ändringar, Tillägg och Avgående. På ÄTA-listan hamnar allt som vi inte har behandlat i offerten och resulterar ofta i merkostnad. Dock kan en ändring också ge en mindre slutsumma. Exempelvis om du inte längre vill att vi utför vissa av de arbeten som vi offererat.

Vad händer med priset om ni är långsammare eller snabbare än beräknat?

En av tjusningarna med fast pris är att priset är definierat i förväg. Är vi sedan snabbare än beräknat, då är det vår vinst. Är vi långsammare, då är det vår förlust. Således påverkar inte vår hastighet priset.

Vad är ett ca-pris?

Ett uppskattat pris inom ett intervall kallar man cirka-pris. Anlitar du oss kan priset på ett ca-pris variera +/- 25%. Har vi sagt ett ca-pris på 40000 kr så kan det komma att kosta 50000 kr, men också bara 32000 kr. Har vi gett ett ca-pris så är du delaktig i att vi jobbar snabbare, men också risktagare i att vi jobbar långsammare. Vi undviker helst ca-pris men kan ge detta vid tillfällen då vi snabbt måste ge ett pris för att kunna komma vidare och det är ett mindre jobb. Därav FAQ frågor och svar.

Hur fungerar det med betalningen?

Du får faktura via epost från oss en gång per månad, vanligtvis första eller andra veckan i månaden efter. Fakturan innehåller belopp för det arbete vi utfört förra månaden, samt de material som vi köpt och levererat tom den sista i förra månaden. Fakturan skall betalas inom 10 dagar efter att du erhållit den. Slutsatsen är att du i genomsnitt erhåller 31 dagars kredit från oss. Vi drar av ROT-avdraget direkt, så den delen behöver du inte betala.

ROT & RUT

Kan jag utnyttja rotavdraget när jag anlitar er?

Våra tjänster omfattas av rotavdraget och när du anlitar oss så behöver du inte ansöka om rotavdrag själv utan vi tar hand om hela processen. Det gör att du får ta del av skattereduktionen redan vid betalningstillfället och slipper ligga ute med pengar i väntan på skatteåterbäringen. Det enda vi behöver för vår rapportering till skatteverket är dina personuppgifter samt information om din bostad/bostadsrättsförening. FAQ frågor och svar. Reduktionen sker med 30% av arbetskostnaden och vissa underentreprenörskostnader upp till 50000kr per person och år. För att få utnyttja rotavdraget så måste du äga din bostad och den måste vara äldre än fem år.

Kan jag utnyttja flera års rotavdrag?

ROT-avdraget räknas till det år som betalningen sker, så utförs arbetet i slutet av år 1 men betalning görs i början av år 2 så räknas det till skatteår 2. Det går att styra betalningsdag så att du kan nyttja två års ROT-avdrag, såväl framåt som bakåt. Vi berättar gärna mer vilka möjligheter som finns i ett samtal.

Vad är det för skillnad på RUT- och ROT-arbeten?

RUT är en skattereduktion man kan få när man anlitar någon för att utföra hushållsnära tjänster så som städning och byggstädning, tvättning, snöskottning och barnpassning. ROT är en skattereduktion man kan få när man anlitar någon för reparationer, underhåll samt till- och ombyggnationer på sitt hus eller sin fritidsbostad. Sammanlagt får man avdrag för upp till 50000 kr per person och år och både ROT och RUT ingår i samma pott. Har du köpt städtjänster under året har du kanske inte allt kvar till ditt byggprojekt. Kolla med Skatteverket hur mycket som finns kvar.

Hur fungerar skatteavdraget för grön teknik?

Det finns ett nytt skatteavdrag som liknar det för ROT och RUT, men som inte går från samma pott. Här ersätts även materialkostnaderna och inte bara arbetskostnaden. Du kan läsa mer om detta skatteavdrag här. QICON kan hjälpa dig med detta avdrag när vi utför gröna tjänster.

Vad händer om jag drar över ROT-avdraget?

Ingen fara. Vi söker för de belopp som framgår av fakturan. Skulle du av någon anledning redan ha utnyttjat en del av det vi ansökt för, så betalar Skatteverket bara ut den del som finns kvar. Resten kommer vi att be dig betala in till oss på vanligt sätt. Bara att sitta lugnt i båten, vi löser detta för dig.

Vad händer med ROT-avdraget om jag har en liten inkomst?

Skatteverket beviljar dig ROT-avdrag oavsett vilken inkomst du har. Skulle din inkomst inte räcka till för att kunna ta del av hela ROT-avdraget under ett skatteår, kommer du att få en restskatt. Detta sköts helt genom din deklaration. Många tycker att detta är ett billigt sätt att låna pengar på.

FAQ OM TID

Vilka tider jobbar ni?

Vi arbetar normalt mellan 7:30 – 17:00. Avvikelser kan förekomma och vi brukar stämma av med dig som beställare i sådana fall. Därav FAQ frågor och svar.

Jobbar ni på kvällar och helger?

Om du vill ha arbetet avklarat snabbt och det går bra för grannarna så kan vi arbeta på både kvälls- och helgtid. En förutsättning är att våra kollegor också ställer upp såklart.

Vad händer om ni inte blir färdiga i tid?

Frågan är svår att besvara, och ofta så är den dolda frågan egentligen en annan: Håller vi oss inom en i förtid definierad tidsram, och kan vi garantera detta? Ja, vi har alltid en tidsplan, och nej, vi kan aldrig garantera att bli klara i tid. I tre av fyra fall håller vi tidsplanen. I de fall vi inte håller tidsplanen beror det ofta på leveransförseningar av dina egna levererade möbler. Andra orsaker kan vara stora tilläggsbeställningar, fuktskador eller andra situationer utanför vår kontroll.

Det går att komma överens om ett sk vite, om tidsplanen är viktig. Ett vite kommer vi i så fall överens om innan, och vite kräver ett skriftligt konsumentavtal.

Vad är ett skäligt vite?

Ett vite kan vi komma överens om i de fall där tidsplanen är särskilt viktig för dig som beställare. Ett skäligt vite är alltid alternativ-kostnaderna för en försening. Exempelvis kostnaden för en hotellnatt, en försenad flytt eller liknande. Vi brukar orientera oss kring runt 1-2% i veckan och knyta vitet bara till arbetskostnaden, eftersom det är den som förorsakar vite, sällan materialet. Därav FAQ frågor och svar.

PERSONAL

Från vilka länder kommer era hantverkare?

Detta brukar vara en av de vanligaste frågorna vi får, och svaret brukar vara att ”vi rekryterar alla som har kompetens, oavsett var de kommer ifrån”. Med kompetens menar vi hantverkskompetens OCH språkkompetens. Genom att titta på namnen på våra medarbetare här, kan du dra vissa slutsatser. Du kommer att upptäcka en mångkulturell och mångfacetterad blandning av kompetens. Sverige, Lettland, Litauen, Estland, Polen, Ukraina, Vitryssland, Rumänien, Serbien, Kroatien, Armenien och Finland är några länder att nämna. Därav FAQ frågor och svar.

Kan vi kommunicera med era medarbetare?

Det här är den näst vanligaste frågan vi får, och självklart är svaret ja. Bakgrunden till frågan brukar vara att du haft dålig erfarenhet från tidigare projekt, där språkförbistringar satt käppar i hjulen. Hos oss är det lika självklart att vi kan förstå varandra internt i vårt utförande, som att ni kan förstå oss. Alla våra medarbetare pratar antingen svenska eller engelska. Våra kundansvariga och arbetsledare, som är de du i första hand skall kommunicera med pratar alla svenska eller engelska.

Har ni egen personal?

All vår personal är vår egen. De jobbar inte för någon annan och är fast anställda. Vi tycker detta är ett bra sätt att arbeta på, dels för kontinuiteten och den lärande processen, dels för tryggheten och lojaliteten hos våra medarbetare. Det tjänar alla på, också du som kund. Därav FAQ frågor och svar.

Har ni kollektivavtal?

QICON Services AB är medlem hos Installatörsföretagen och är bunden till kollektivavtal med Elektrikerförbundet och Byggnads.

UTBILDNING

Är era elektriker behöriga?

Våra elektriker är utbildade och har certifikat. Vi uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på hur el-arbete skall utföras. Vårt företag är registrerat som utförare av el-tjänster och vi uppfyller kraven för att våra elektriker skall ha behörighet. Vår elektriker för regelefterlevnad heter Anders. hans behörighetsbevis hittar du här. Vidare kan du kontrollera vår behörighet hos Elsäkerhetsverket här.

Har ni auktoriserade rörmokare?

Våra rörmokare är alla utbildade rörmokare med många års erfarenhet inom yrket. Alla har erhållit SäkerVattens bevis på auktorisation och kan uppvisa en branschlegitimation. Vårt företag uppfyller kraven på auktorisation och har också deltagit med en representant i SäkerVattens styrelse. Vårt auktorisationsbevis kan du hitta här. Mer om SäkerVatten kan du läsa här. Därav FAQ frågor och svar.

Är era plattsättare behöriga?

Våra plattsättare är behöriga enligt Byggkeramikrådets regler och utför arbete med tätskikt och plattsättning i enlighet med BKRs branschregler. Mer om BKR hittar du här. Vårt behörighetsbevis hittar du här.

Är era arbetsledare behöriga BAS?

Våra kundansvariga och våra arbetsledare har alla den utbildning, kompetens och erfarenhet som Arbetsmiljöverket kräver för att fungera som Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U). Utbildningen kan styrkas genom utbildningsbevis. Mer om byggarbetsmiljösamordning in en konsumententreprenad kan du läsa om här.

MILJÖ & ARBETSMILJÖ

Ingår bortforsling av byggsopor?

Ibland så vill beställaren själv ta hand om bortforsling av byggsoporna. Det tycker vi är helt OK. Annars så brukar vi alltid räkna in bortforsling av soporna, normalt i sk byggsäckar. Vi använder oss av Circla Recycling.

Källsorterar ni byggsoporna?

I det fall vi själva kör upp soporna till tippen, så källsorterar vi på tippen. I alla övriga fall anlitar vi företag, som sköter borttransporten av byggsoporna, normalt i sk byggsäckar från Circla. Dessa företag källsorterar när de lämnar in säckarna och vi uppfyller därmed alltid kraven från kommunerna på att ta hand om byggavfallet på ett miljömedvetet sätt.

Vad händer om ni hittar asbest?

Asbest är ett byggmaterial som byggföretag använde fram till 1974. Det finns framförallt i eternitplattor i källartak, i ventilationskanaler, i fixet bakom kaklet eller i rörböjarna i rörisoleringen. Asbest är farligt att inandas när du frigör fibrerna vid en renovering. De företag som river asbest yrkesmässigt måste ha utbildning och auktorisation och det är få företag som har detta. Finns det risk för asbest så lyfter vi upp den risken, och vi hanterar detta genom att tex anlita OCAB för saneringen. Den är ofta väldigt dyr och du kan därför som privatperson med fördel sanera enkla delar själv. Sätt på dig skyddsdräkt och andningsmask bara. Är du osäker på om du har asbest i huset, ta ett prov och skicka in med blanketten som du hittar här. Asbest syns inte, så för att vara säker, måste man få provresultat.

Behöver vi en arbetsmiljöplan?

Det är Arbetsmiljölagen som styr vilka typer av arbeten som kräver en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 §8 styr sedan i detalj i vilka fall som vi behöver ta fram en arbetsmiljöplan. Vi behöver ta fram en arbetsmiljöplan för alla projekt där det uppskattade antalet arbetstimmar beräknas överstiga 4000 timmar. Detta gäller projekt där arbetet beräknas kosta en bra bit över 2 miljoner kronor. Vidare behövs det när vi förmodar att någon av de särskilda 13 riskmoment som föreskriften räknar kommer att inträffa. I våra projekt är det typiskt när vi arbetar med ställning, när vi river bärande konstruktioner, vid asbestsanering eller vid montering av tunga byggelement som takstolar eller balkar. Skulle vi ha behov av en arbetsmiljöplan så tar vi fram en sådan till projektet.

Övertar ni ansvaret för arbetsmiljön?

I en konsumententreprenad som en tillbyggnad eller en renovering av något slag övertar vi automatiskt arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen § 7c. Arbetsmiljöansvaret ingår alltid i våra fastprisofferter. Det automatiska övertagandet av arbetsmiljöansvaret gäller inte om det är en delad entreprenad, där du låter flera entreprenörer arbeta på samma arbetsplats vid samma tillfälle. I ett sådant fall behöver du uppdraga åt någon av entreprenörerna att vara Byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Vi på QICON övertar gärna ett sådant ansvar då vi är både utbildade, erfarna och kompetenta för detta uppdrag. Vi tar extra betalt i ett sådant fall. I alla övriga entreprenader kan vi överta arbetsmiljöansvaret om vi kommit överens om detta skriftligen.

Kan jag själv vara Byggarbetsmiljösamordnare?

Arbetsmiljöverket ställer upp de krav på utbildning, erfarenhet och kompetens i sin föreskrift AFS 1999:3 6§. Under förutsättning att du uppfyller dessa krav så kan du utse dig själv till BAS-P och/eller BAS-U enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 6§. Om du inte uppfyller kraven behöver du utse någon som gör det, tex vi på QICON.

Jag har hört talas om Legionella, vad är det?

Legionella är en bakterie som kan orsaka legionärsjuka. Och bakterien förekommer naturligt i distributionsnäten för vatten.

Bakterierna kan överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Därför är risken att legionellabakterier växer till hög, om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C. Legionärssjuka smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier till exempel i duschar och bubbelpooler där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

För att förhindra att bakterierna växter till är drift och underhåll av vattensystem viktiga. Vidare är det viktigt att ta bort reservoarer med stillastående vatten och rensa systemet från blindledningar där temperaturen är gynnsam för tillväxt. Slutligen är en vanlig åtgärd att plocka bort handdukstorken som är kopplad mot varmvattencirkulationen, VVC. 

Ännu mer information om legionellan hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Behöver vi tillhandahålla omklädningsrum, toalett och plats för matlagning?

I Konsumentverkets standardavtal ABS och Hantverkarformuläret står det att du som beställare skall tillhandahålla omklädningsrum, toalett och plats för matlagning. Självklart uppskattar våra medarbetare en toalett att använda och en plats att kunna ta lunchmackan på. I övrigt så är vi medvetna om att våra kunder har svårt att uppfylla alla dessa avtalskrav. Säg bara till om detta innan, så vi kan komma överens om en portabel WC eller andra lösningar.

JURIDISKA FAQ

Vi vill skriva ett avtal, hur ser ni på detta?

Om du vill skriva ett avtal, så passar det oss utmärkt. I de flesta fall är det standardavtalet ”Hantverkarformuläret-19” som då används. Avtalet är Konsumentverkets standardavtal för hantverkstjänster och speglar Konsumenttjänstlagens paragrafer 3-50. Därav FAQ frågor och svar.

Vi tänkte använda oss av ABS18. Hur ser ni på detta?

ABS18 är det perfekta avtalet när du anlitar oss för att bygga nytt, bygga på, bygga till eller bygga en takkupa. Avtalet är Konsumentverkets standardavtal för småhusentreprenader, vilket ovanstående projekt anses vara. Avtalet speglar Konsumenttjänstlagens paragrafer 51-61.

Har ni oskäliga avtalsvillkor?

Våra kunder är alla konsumenter. Vi är därför bundna till den tvingande konsumentlagstiftning som finns och kan inte använda oss av avtalsvillkor som står i strid med Konsumenttjänstlagen. Lagen är dock ganska drubbig och öppen för tolkning. Av den anledningen har Konsumentverket tagit fram standardavtal, Hantverkarformuläret och Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader, ABS. Dessa avtal ger möjlighet för viss frihet, vilken återspeglas i våra allmänna avtalsvillkor, vilka du hittar här. Ingen av paragraferna är oskälig eller strider mot lagen.

Hur hanterar QICON mina personuppgifter (Integritetspolicy)

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från den 25 maj 2018 respekteras av oss på på alla de sätt som är möjliga med hänsyn till vår verksamhet. Vi behöver lagra några av dina personuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna genomföra byggprojektet, kunna söka ROT-avdrag och kunna uppfylla lagens regler om ansvar under 10 år. Vi har beskrivit det sätt vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar här.

ANSVAR

Vilka garantier lämnar ni?

Konsumenttjänstlagen föreskriver två års garanti för sk småhusentreprenader men saknar helt bestämmelser om garanti när det gäller vanliga hantverkstjänster. Vi tycker detta är dumt och ger därför alla våra kunder minst sex månaders garanti. Är det en småhusentreprenad så ger vi två års garanti. Vi ansvarar för byggfel under tio år från dagen för färdigställandet. Därav FAQ frågor och svar.

Vad är skillnaden mellan garanti och ansvar?

Skillnaden mellan garanti och ansvar ligger i vem som har den sk bevisbördan. Sammantaget ansvarar vi för byggfel under tio år. Den första tiden av dessa tio år omfattas av garanti. Under garanti-tiden så är det vår sak att göra troligt, eller bevisa, att ett påtalat fel INTE omfattas av garantin. Tydliga användarfel är exempel på situationer när ett fel inte kan gå på garantin. När garanti-tiden löpt ut övergår bevisbördan till dig som beställare. Du har då, vid ett påtalat fel, att bevisa att felet fanns redan vid färdigställandet eller att något förhållande som fanns vid färdigställandet har orsakat felet.

Har ni en ansvarsförsäkring?

Ja, vi har en ansvarsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar. Ett försäkringsbevis hittar du här. Det går bra att verifiera försäkringen genom att ringa till Länsförsäkringar på  08-56283000. Hos dem kan du också få reda på vad försäkringen omfattar, men generellt täcker den allt som vi gör culpöst, dvs vårdslöst eller oaktsamt.

Vad händer om nåt går fel?

Vi arbetar med människor och människor som utför tjänster gör fel ibland. Det är mänskligt. Om nåt går fel, då rättar vi till det. Om felet upptäcks först efter att vi är klara då behöver du göra en skriftlig reklamation. Du kan göra en reklamation i vårt reklamationsformulär här. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Konsumenttjänstlagen här.

ÖVRIGA FAQ

Behöver vi en konstruktör, ni kan väl bygga?

Bygga, det kan vi! Vilket är inte samma sak som att ta ansvar för att lasterna fördelas mellan de olika byggnadsdelarna på ett korrekt. Inte heller att byggnaden uppfyller de tekniska egenskapskrav som Boverket ställer upp. För att kunna räkna ut lasterna behöver man vara ingenjör och specialiserad på att räkna i kPa och Nm. Vi brukar jämföra ett bygge med att bygga med lego, för att ta en metafor som många kan relatera till. Arkitekten gör en jättefin bild på framsidan av lego-paketet, och i paketet ligger 1000 byggstenar. Utan en ritning, som beskriver hur vi ska sätta ihop dessa byggdelar är det omöjligt att bygga bara efter bilden på framsidan. Följdaktligen har du där konstruktörens roll, att ta fram en beskrivning hur allt skall hålla ihop. Konstruktör behövs alltid vid tillbyggnad och rivning av bärande vägg. Här finns inga genvägar.

Kan ni hjälpa oss med en färdigställandeförsäkring?

Kommunen brukar kräva ett färdigställandeskydd i vissa fall vid tillbyggnad. Detta ordnar vi vanligtvis genom en färdigställandeförsäkring. Försäkringen träder in för det fall av vi skulle gå i konkurs. Den täcker dina kostnader för att hitta en ny entreprenör som kan ta över, med de fördyringar och förseningar som det kan innebära. En färdigställandeförsäkring tecknar vi hos Gar-Bo. Du kan även teckna själv. Gemensamt för bägge metoderna brukar vara att du skall uppvisa ett påskrivet entreprenadkontrakt, typ ABS18. Mer info om detta kan du läsa här.

Behöver vi en besiktningsman?

Nej, i många fall behövs ingen besiktningsman. Det går bra att ha en slutbesiktning med bara dig och oss. Ibland kan det dock vara skönt med en oberoende person, som ser objektivt på saken. I vissa fall är det också ett krav, tex om du har en färdigställandeförsäkring eller att kommunen har föreskrivit en särskild besiktning av något. En sakkunnig person skall alltid besiktiga eldstäder och brandskydd.

Kan ni rekommendera en besiktningsman?

En besiktningsman skall vara oberoende. Av den anledningen kan vi inte rekommendera en besiktningsman, men vi kan rekommendera ett företag som tillhandahåller besiktningsmän. Kontakta www.besiktningsman.se så får du kompetent hjälp.

Ansvarar ni för måttangivelser i offerten?

I våra offerter finns en mängd måttangivelser, som du som beställare kan ha svårt att härleda. Oftast är det våra tjänstemän som mätt upp efter en ritning eller verkligheten. Förutsatt att ritningen är korrekt, så behöver du inte känna att du skall ansvara för måtten. Den som mätt ansvarar för riktigheten i detta, enligt traditionella principer som kommer till uttryck i bla ABS18 eller andra byggavtal. Således, skulle måttangivelserna komma från dig, eller har du givit oss en ritning som inte är skalenlig, så ansvarar du för måtten.