HÅLLBARHET

Hållbarhet är mycket mer än återvinning och miljösmarta lösningar. För oss innebär hållbarhet att vi kan leva upp till vårt ansvar. Inte bara mot våra barn. Utan också mot våra kunder. Alltså att vi jobbar aktivt med CSR.

MILJÖANSVAR

Det är svårt att bygga miljösmart. Eftersom själva tanken i vår bransch är att skapa nytt. Dock så rekommenderar vi våra kunder att återanvända så mycket som möjligt av inredning om möjligt, utan att för den delen strida mot regler från SäkerVatten, BKR eller Elsäkerhetsverket. I stället får vi jobba med de små enkla bidragen till en bättre miljö.

Byggsopor

För att minska våra avtryck på miljön så källsorterar vi. Dels på kontoret, dels på byggprojekten. Följaktligen skickar vi vårt papper till pappersåtervinning och gamla batterier till specialcontainers. På byggprojekten hjälper oss Circla Recycling att ta hand om byggsoporna och att källsortera. Därmed kan ni som kund vara säkra på att byggmaterialet sorteras och återanvänds på bästa möjliga sätt.

Plastpåsar

För att minimera användandet av påsar och säckar av plast så har vi infört rutiner för att minska användandet av sopsäckar och butikspåsar av plast. Bland annat har vi investerat i inköpskorgar för att slippa köpa butikspåsar. Vidare har Circla bidragit med återanvändbara sopsäckar, som vi kan använda om och om igen. På så sätt undviker vi plast.

Bilar

Styrelsen har satt upp som mål att QICON vid utgången av 2022 skall ha 25% av bilflottan elektrifierad. Vidare att vid utgången av 2025 ha 50% av bilflottan fossilfri. I slutändan strävar vi efter att ha minst 90% av alla fordon fossilfria år 2028. Vår bilpark kan man granska här.

EKONOMISK ANSVAR

Inte bara för våra aktieägare är en hållbar ekonomi viktigt. Även för vår personal, som förväntar sig att få lönen utbetald den 25:e är det viktigt att företaget mår bra och är hållbart. Slutligen är en stark ekonomi och en hållbar utveckling en garant för att QICON kan stå upp för sina åtaganden i form av garantier och ansvar. Ett företag i konkurs kan inte ta ansvar för byggfel. Och ett hållbart byggande betyder smarta miljöval men också smart ekonomistyrning. Vår styrelse har satt upp soliditetsmål och marginalmål för att försäkra vår omgivning att QICON ska kunna ta ett hållbart ansvar för sin verksamhet. Mer om vår ekonomi kan du läsa på allabolag och bland våra dokument.

SAMHÄLLSANSVAR

Personalens villkor

Ett företag med dålig personal är inte ett hållbart företag. Och personal med dåliga villkor levererar inte kvalitet. Slutsatsen är att det är viktigt med bra personal som har bra villkor. Därför har QICON som vana att betala minst den lön som de olika fackförbunden kräver. Och i övrigt ger vår personal de villkor som de förtjänar. Som tex förkortad arbetstid ATK, laglig semester, friskvård, helglön och pensionsförsäkringar, sk FORA-försäkringar. QICONs styrelse har satt upp som mål att vi skall erbjuda marknadens bästa villkor 2027 för personer som arbetar mot konsumenter. Bieffekter av av bra villkor är att personalen stannar kvar hos oss och utvecklas. Och utvecklar företagets helhetsintryck på dig som kund. Detta är verklig CSR.

Whistleblowing Act

Från den 17 december 2021 gäller den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Följaktligen behöver företag med minst 50 anställda ha en intern funktion för att anonymt kunna rapportera missförhållanden på företaget. Därför har styrelsen förberett denna funktion och när QICON närmar sig 50 anställda så aktiveras funktionen. Redan idag har vi en öppen kultur och högt i tak och hoppas att vår personal inte är rädda att rapportera till styrelsen, om de upptäcker missförhållanden.

Ungdomsverksamhet

Vi sponsrar ungdomsverksamhet i vårt närområde. Bland annat flicklaget i Djursholms Fotbollsklubb.

ETISKT ANSVAR INOM RAMEN FÖR CSR

Etik inom CSR handlar om de värderingar som styr företagets agerande samt de kontrollmekanismer som ska säkerställa att de efterlevs. Därför jobbar vi hårt med värderingar i företaget och har tagit fram riktlinjer för hur vi agerar mot varandra, mot våra kunder och mot vår omgivning i stort.