HÅLLBARHET

Hållbarhet är mycket mer än återvinning och miljösmarta lösningar. För oss innebär hållbarhet att vi kan leva upp till vårt ansvar både socialt och miljömässigt. Inte bara mot våra kunder, våra anställda och närsamhället omkring oss, utan också mot våra barn och kommande generationer.

MILJÖANSVAR

Byggsopor

För att minska våra avtryck på miljön så källsorterar vi. Dels på kontoret, dels på byggprojekten. Vi skickar vårt papper till pappersåtervinning och gamla batterier till specialcontainers. På byggprojekten hjälper oss Circla Recycling att ta hand om byggsoporna och att källsortera. Därmed kan ni som kund vara säkra på att byggmaterialet sorteras och återanvänds på bästa möjliga sätt.

Plastpåsar

Vi har infört nya rutiner för att minimera användandet av plastpåsar och säckar av plast. Bland annat har vi investerat i inköpskorgar för att slippa köpa butikspåsar. Vidare har Circla Recycling bidragit med återanvändbara sopsäckar, som vi kan använda om och om igen. På så sätt undviker vi plast.

Bilar

QICON har satt som mål att bilflottan vid utgången av 2022 skall vara till 25% elektrifierad. Vid utgången av 2025 ska 50% av bilflottan vara fossilfri. På längre sikt strävar vi efter att ha minst 90% fossilfria fordon år 2028. Vår bilpark kan man granska här.

EKONOMISKT ANSVAR

Det är inte enbart för våra aktieägare som en hållbar ekonomi är viktigt. Även för vår personal, som förväntar sig att få lönen utbetald den 25:e är det viktigt att företaget mår bra och visar hållbarhet. För alla kunder är stark ekonomi en garant för att QICON kan stå upp för sina åtaganden i form av garantier och ansvar. Ett företag i konkurs kan inte ta ansvar för byggfel. Och ett hållbart byggande betyder smarta miljöval men också smart ekonomistyrning. Vår styrelse har satt upp soliditetsmål och marginalmål för att försäkra vår omgivning att QICON ska kunna ta ett hållbart ansvar för sin verksamhet. Mer om vår ekonomi kan du läsa på allabolag och bland våra dokument.

SOCIALT ANSVAR

Personalens villkor

Ett företag med dålig personal är inte ett hållbart företag. Och personal med dåliga villkor levererar inte kvalitet. Det är viktigt med bra personal som har bra villkor. Därför har QICON som vana att betala minst den lön som de olika fackförbunden kräver. Och i övrigt ger vår personal de villkor som de förtjänar. Som tex förkortad arbetstid ATK, laglig semester, friskvård, helglön och pensionsförsäkringar, sk FORA-försäkringar. QICONs mål är att vi skall erbjuda marknadens bästa villkor 2027 för personal som arbetar mot konsumenter. Bra villkor gör också att personalen stannar kvar hos oss och utvecklas, vilket gynnar dig som kund.

Whistleblowing Act

Från december 2021 gäller den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Följaktligen behöver företag med minst 50 anställda ha en intern funktion för att anonymt kunna rapportera missförhållanden på företaget. QICON planerar att nu när QICON snart närmar sig 50 anställda införa ett whistleblowing system. Redan idag har vi en öppen kultur och högt i tak och uppmuntrar vår personal att rapportera om de upptäcker missförhållanden.

Stöd till Ungdomsverksamhet

QICON vill engagera sig i närsamhället och stötta barnfamiljer att leva ett rikt och aktivt liv. Det innebär bland annat att vi sponsrar ungdomsverksamhet i vårt närområde, såsom ungdomslag i fotbollsklubbar i Djursholm och Stocksund.

QICON vill också engagera sig i ungdomars utbildning och är därför ett mentorföretag för elever vid Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm. Att hjälpa framtidens kollegor är en självklar uppgift för oss. Mer om Mentorprogrammet kan man läsa här.

Räddar Oscarsborg

QICON vill engagera sig i kulturhistoria och bidra till att rädda den rivningshotade Oscarsborgsvillan, vid Rinkebyskogens fot. Vi har lämnat in förslag på räddningspaket som bygger på att QICON och andra företag som Bygma, Höganäs, Flügger och Franssons Glas ställer upp med manskap och material gratis. Vi lyckades stoppa ett rivningsbeslut i kommunstyrelsen den 28 november 2022. Här finns lite press kring detta.

Under våren 2023 har vi tagit fram en vision om verksamheten som kan bedrivas på Oscarsborg. Man kan läsa lite om den här. Tyvärr har kommunstyrelsen i juni fattat beslut att riva huset ändå, trots att det nu föreligger en mycket konkret renoveringsplan för huset, som tydligt beskriver kostnader och insatser. Läs mer om renoveringsplanen här: Renoveringsplan

Den 28 augusti 2023 lyckades en enig minoritet få kommunfullmäktige att besluta om en återremittering av ärendet så följetongen fortsätter. Debatten, som var 2,5 h lång kan ses via länk.

ETIK

Etik handlar bland annat om de värderingar som styr företagets agerande samt de kontrollmekanismer vi har som ska säkerställa att regler och värderingar efterlevs. Därför har vi formulerat en värdegrund med värderingar i företaget och har tagit fram riktlinjer för hur vi agerar mot varandra, mot våra kunder och mot vår omgivning i stort. Bra etiska regler borgar för hållbarhet!