Renovera Källare

  Källarrenovering Lidingö

Källare Före

Behöver ni en källarrenovering i Lidingö Ni kanske har en villa, eller ett radhus, eller till och med en bostadsrättslägenhet med en källare som ni inte längre använder? Kanske er källare har drabbats av fukt, eller som ni önskar använda på ett annat sätt. Eftersom källaren kanske endast har blivit en förvaringsplats. Om ni vill använda källaren och utnyttja den yta som den har för en bättre förvaring så kan vi hjälpa er med det. Qicon AB erbjuder en noggrann och fin källarrenovering i Lidingö för privatpersoner med ROT-avdrag. Vill ni veta ett pris för en källarrenovering på Lidingö? Genom att begära offert från oss får du ett pris, och glöm inte ROT-avdraget för alla villa- och radhusägare. På så sätt sjunker priset rejält. Om ni tycker det är krångligt att ansöka om rot avdrag hjälper vi gärna till!

Investera i er källare!

Be om offert och berätta vad ni önskar med er källarrenovering. Att begära in en offert är det bästa sättet att på förhand få reda på vad ni vill med er källarrenovering. Behöver ni byta ut golvet och ersätta det med annat material, så har vi rätt erfarenhet för det. Vi kan ersätta betonggolvet med trägolv, linoleumgolv eller plastgolv. Ni väljer vilket material som ni önskar för ert nya källargolv, vi erbjuder oss att utföra golvrenoveringen åt er.

Hur är det ställt med isoleringen?

En vanlig fråga är hur mycket isolering man behöver lägga ner i golvet. Eftersom Boverkets byggregler eftersträvar ett U-värde på 0,15 W/m² K i golvkonstruktioner. U-värde är ett mått på värmemotstånd, dvs hur mycket energi som sipprar ut i konstruktionen per m² och Kelvin. Med 10 cm cellplast uppnår vi ett U-värde på 0,36 W/m² K. med bara 5 cm har vi ett U-värde på 0,66 W/m² K och helt utan isolering ett U-värde på 3,33 W/m² K, så varje centimeter isolering i början har en stor betydelse, och för att komma ner till under 0,15 W/m² K behövs hela 30 cm isolering, vilket i de flesta fall är helt orealistiskt. Vi brukar säga, att 10 cm isolering är jättebra både för energihushållningen och komforten.

Vi kan höja utrymmet i källaren

Om ni har en källare som har för lågt i tak, kan vi höja taket i er källare. Det gör vi genom att sänka golvet. I äldre hus är det ofta lågt i tak i källaren, men det är inget man vill ha idag. Särskilt gäller detta om ni vill använda källaren till annat än endast förvaring. Eftersom ni kanske vill bygga ett gym där också.

När sedan taket har höjts och golvet har bytts ut, är det sedan dags för er att bestämma hur inredningen ska se ut. Är det ett hemmagym som ni önskar er, eller en hemmabio. Alternativen är många och det är denna del i källarrenoveringen som oftast är den roligaste delen; hur vill ni att er nya källare ska se ut? 

I många fall är takhöjden bara runt 2 meter och en sänkning av golvnivån med 10 cm innebär en märkbar skillnad i komforten. I de flesta fall är en sänkning av golvet med upp till 10 cm helt möjligt. En förutsättning är att det sk fundamentet till källarväggarna bottnar minst 40 cm under dagens golvnivå.

Så arbetar vi med källargolvet

Önskar ni golvvärme i källaren? Det kan vi också ordna åt er. På Qicon har vi de VVS-montörer som krävs för att lägga golvvärme, och behöriga elektriker som drar nya ledningar för elen.

källarrenovering

En lämplig budget för en normalstor källare på 50 m2 är 800.000 kr, självklart beroende på val av inredning mm, men för att planera, använd denna siffra.

Ta kontakt så snart som ni önskar en fin källarrenovering på Lidingö!