OFFERT

Kontakta oss idag för att boka ett möte, så kommer vi ut och kikar. I anslutning till mötet levererar vi en detaljerad offert. Helt utan kostnad!

OFFERTMÖTE

Offerten är ett viktigt underlag för det arbete som vi ska utföra. Innan offert behöver vi ha tillgång till så mycket information om byggnaden som möjligt. Vi lämnar sällan en offert utan ett platsbesök, vilket gör ett platsbesök viktigt. Mötet tar minst 45 minuter, ibland upp till 2 timmar. I enlighet med de krav som Konsumentverket ställer upp i sina bestämmelser om småhusentreprenader lämnar vi inget åt slumpen. Följaktligen dokumenterar och noterar vi det vi ser och det vi pratar om. Företrädesvis utgör mötet det forum där ni som beställare kan tala om vilken slutprodukt ni vill ha. Efter ett tag resulterar detta i en träffsäker och en av Sveriges mest detaljerade offerter. Vilket ger dig som kund en stor insyn i vad vi kommer att göra och kontroll över vad det är du betalar för. Ett platsbesök och en offert är självklart helt utan kostnad.

SPECIFICERAD OFFERT

QICON jobbar helst mot fast pris. Fördelarna är många med detta. Dels att vi redan innan vi börjar kommit överens om vad det ska kosta. Dels att det som vi skall utföra är definierat och projekterat i förväg. Vi kan förutom att ange priset, då också ange tiden det kommer att ta att utföra de arbetsmoment vi kommit överens om. Följden är att vi är träffsäkra i tidsberäkningar och sällan går över tiden, om vi inte har avtalat om tilläggsarbeten under projektets gång.

ÄTA

Ibland får vi frågan hur just tillägg hanteras. I branschen talar vi om ÄTA, som står för Ändringar, Tillägg och Avdrag. Eftersom offerten är detaljerad och prissatt i grupper är det tydligt vad som avgår om vi inte utför ett arbetsmoment (Avdrag). Skulle det bli en annan lösning än den vi har avtalat om så blir det en mellanskillnad som tillkommer (Ändring). Slutligen, skulle vi utöka entreprenaden så blir det ett överenskommet pris som vi lägger till (Tillägg). Alla dessa tre delar reglerar vi på den ska ÄTA-listan. Detta är en liggare som vi uppdaterar regelbundet. Följaktligen fakturerar vi ingenting på en ÄTA-lista innan ni godkänt detta, och vi utför heller ingenting från ÄTA-listan förrän ni godkänt detta. Så bibehåller vi en kontrollerad byggprocess, även utanför den offert som gäller. Jämförelsevis kan du läsa om tillägg och avdrag i våra allmänna avtalsvillkor som du hittar här.

BEGÄR OFFERT