Offert

Offerten är ett viktigt underlag för arbetet som ska utföras. För att dokumentet ska fylla en funktion är det viktigt för oss att ha tillgång till så mycket information om byggnaden där arbetet ska utföras som möjligt. Vi lämnar sällan en offert utan ett platsbesök och ett platsbesök tar minst 45 minuter, ibland upp till 2 timmar. Vi lämnar inget åt slumpen utan dokumenterar och noterar det vi ser och det vi pratar om. Ett bra möte, där ni som beställare också kan tala om vad det är exakt ni vill ha, resulterar i en träffsäker och mycket detaljerad offert. QICON är stolta över att ha en av Sveriges mest detaljerade offerter vilket ger dig som kund en stor insyn i vad som kommer att göras och kontroll över vad det är du betalar för. Ett platsbesök är helt utan kostnad.

QICON jobbar företrädesvis mot fast pris. Det finns många fördelar med detta. En fördel är att vi redan innan vi börjar kommit överens om vad det ska kosta. En annan viktig fördel är att det som ska göras är definierat och projekterat i förväg. Vi kan förutom att ange priset, då också ange tiden det kommer att ta att utföra de arbetsmoment vi kommit överens om. Vi är träffsäkra i tidsberäkningar och går sällan över tiden, om inte tilläggsarbeten har avtalats under projektets gång.

Ibland möts vi av frågan hur just tillägg hanteras. I branschen talar vi om ÄTA, som står för Ändringar, Tillägg och Avdrag. Eftersom offerten är detaljerad och prissatt i grupper är det lätt att se vad som skulle avgå om ett arbetsmoment inte skulle utföras (Avdrag). Skulle det bli en annan lösning än den som avtalats så blir det en mellanskillnad som tillkommer (Ändring) och skulle entreprenaden utökas så blir det ett överenskommet pris som läggs till (Tillägg). Alla dessa tre delar regleras på den ska ÄTA-listan, en liggare som uppdateras med jämna mellanrum, där ni som beställare kan följa avtalade förändringar. Ingenting faktureras på en ÄTA-lista innan ni godkänt detta, och ingenting utförs heller från ÄTA-listan förrän ni godkänt detta. Så bibehåller vi en kontrollerad byggprocess, även utanför själva offerten.