Vi förstärker vår projekt-organisation med en noggrann projekt-koordinator. Välkommen att söka tjänsten. Mer information hittar ni här.