Den 20 maj 2016 valdes QICONs VD Carl Kjellberg in i Säker Vattens styrelse. Vi ser detta som ett erkännande av vårt långsiktiga kvalitetsarbete inom alla områden, främst inom badrum, där en säker vatteninstallation är som viktigast. “Att få sitta med i styrelsen och vara med och påverka utvecklingen av branschregler och hela branschen känns oerhört stimulerande”, menar Carl. Mer om Säker Vatten hittar ni här: http://www.sakervatten.se/hem