RENOVERA BADRUM

QICON har lång erfarenhet av badrumsrenovering och ser det som något av en specialitet att renovera badrum.

Badrumsrenovering

VÅGAR DU RENOVERA BADRUM SJÄLV?

Det händer att våra kunder vill känna sig delaktiga i renoveringsprojektet på något sätt. Antingen genom att få välja och köpa inredningen själv, eller att få genomföra delar av inledande rivning eller avslutande målning själv. Mindre ofta ställs vi inför, att våra kunder vill bidra med något i badrummet. Förmodligen för att en badrumsrenovering kräver en mycket bred kompetens, då flera olika yrkesgruppers kunskaper skall samverka på en ofta liten trång yta. Badrumsrenoveringen sitter i detaljerna och gör man ett fel på något litet ställe får det ofta stora konsekvenser för helheten, med fukt- eller vattenskador som följd. Få människor vågar starta en badrumsrenovering själv. Bäst är att du anlitar proffs. Eftersom de vet att samverkan mellan de olika reglerna och detaljerna är vad som gör ett badrumsprojekt framgångsrikt.Därav badrumsrenovering i Danderyd, Sollentuna, Täby, Solna Lidingö, Stockholm.

QICON HAR ALLA KOMPETENSER FÖR BADRUMSRENOVERING SAMLADE

Vi har lång erfarenhet av att renovera badrum och ser det som något av en specialitet. Badrumsrenovering är ett omfattande och komplicerat byggprojekt i miniformat där man behöver alla hantverksmässiga kompetenser man kan tänka sig. Då all kunskap om el, golv, rör och våtrum finns inom koncernen kan vi garantera en effektiv och säker badrumsrenovering. Således kan vi presentera våra certifikat här.

 

FÖRST PLATSBESÖK

Platsbesöket i badrummet är viktigt. Detta eftersom vi bara kan göra många av de obligatoriska utredningarna på plats. Vår tilldelade kundansvarige person kommer ut till ditt badrum, företrädesvis under dagtid. En av utredningarna består i att ta reda på vad det är för bjälklag och vad väggarna består av bakom tätskiktet. Vidare behöver vi ta reda på hur vattnet tar sig in i badrummet och hur avloppet tar sig därifrån. Slutligen under platsbesöket går vi igenom hur du vill ha det i badrummet. Baserat på den utredning vi gör och de önskemål du har skapar vi vår offert för att renovera badrum. Vi undviker att ge ifrån oss en offert utan att vi besökt badrummet och vi har gjort vår utredning. Enligt lag är vi dessutom skyldiga dig som konsument att göra en utredning.

 

HUR VILL DU HA DET?

När man ska renovera badrum finns det en rad beslut som du ska ta ställning till, både angående design och mer praktiska detaljer. Vi leder dig genom beslutsprocessen, men det kan vara bra att du funderar lite på egen hand också. Du ska trivas i badrummet i många år framöver. På vår hemsida har vi sammanställt en frågelista, som du kan arbeta dig igenom och ge svar på under platsbesöket. Det går också bra att du ger oss svaren vid ett senare tillfälle, tex på startmötet.

Kort efter platsbesöket skickar vi en av landets mest detaljerade offerter via epost. Den beskriver minutiöst vilka arbetsmoment och vilket material som ingår. Vidare belyser den risker och osäkerheter som vi inte kunnat utreda vid platsbesöket. Vår kundansvarige person håller kontakt under offertprocessen och besvarar alla frågor.

Eftersom valen är många när man ska renovera badrum är startmötet viktigt. Här går vi igenom med dig i detalj vilka möbler och vilken inredning du valt och kommer överens om vem som skall köpa sakerna. Ofta önskar våra kunder tillhandahålla kakel, klinker och inredning själva. Ibland vill man att QICON tar hand om allt, vilket inte är något problem. Vi har bra rabatter hos grossisterna och ser till att en stor del av dessa hamnar i våra kunders fickor. Det förekommer att det är svårt att slå priserna från online-handeln, men det kan ändå vara värt att låta QICON ta hand om helheten. I ett sådant fall gäller QICONs konsumentgaranti även om blandaren går sönder eller toalettstolen läcker.

 

RENOVERINGSPROCESSEN

Vår kundansvarige person, som du lärt känna under offertprocessen, kommer att vara med under hela renoveringsprocessen. Du kanske inte ser hen på plats, men hen finns med i bakgrunden. Arbetsledare tar istället över ansvaret på ett startmöte hemma hos dig, varefter badrumsrenoveringsprocessen börjar. Första dagarna rivs det. Ibland upptäcks överraskningar nu, alltifrån fuskbyggen till fuktskador. Den fortsatta processen anpassas efter eventuella nya förutsättningar. Efter tre till fem dagars rivning kommer rörmokare och lägger nya rör och parallellt påbörjar elektriker sitt förberedande el-arbete. Därefter stänger snickare golv och väggar och det brukar nu ha gått ungefär två veckor. Plattsättaren förbereder golvfall och tak förbereds och målas, varefter plattsättaren påbörjar det viktiga tätskiktsarbetet. Plattsättning brukar börja i slutet av vecka tre, och framåt vecka fem är det dags för montering av möbler. Fem till sex veckor efter byggstart är badrummet klart.

 

SLUTBESIKTNING AV EN BADRUMSRENOVERING

En slutbesiktning har flera syften. Den kundansvarige personen kommer ut till badrummet på nytt. Syftet är att stämma av dels att vi levererat vad vi kommit överens om, dels att kvalitén på arbetet möter våra högt ställda krav. På slutbesiktningen överlämnar vi flera viktiga dokument. Inledningsvis Kvalitetsdokument från BKR, som visar att tätskikt och konstruktion uppfyller de krav som Byggkeramikrådet ställer. Säkervatten-intyget visar att vi utfört rör-arbetena i enlighet med standarden för rörmokare, och provtryckningsprotokoll att vattenrör och värmerör håller för trycket. Isolationsmätningsprotokollet intygar att elen är säker. Vi överlämnar eventuellt garantibevis för golvvärme. Slutligen undertecknar vi ett slutbesiktningsprotokoll där vi noterar eventuella anmärkningar, för omgående åtgärd de kommande dagarna. Ibland önskar kunden ta in en extern slutbesiktningsman. Vi lämnar samma dokument då, men besiktningsmannen sammanställer bedömningen och protokollet. Våra hantverkare dokumenterar hela badrumsrenoveringen med flera hundra foton, vilka vi överlämnar på begäran. Följaktligen lämnar QICON inget åt slumpen!

 

GARANTI OCH ANSVAR

QICON ansvarar för hantverket i badrummet under de nästföljande tio åren efter slutbesiktningen. Den första tiden kallas garantitid. Den är två år om badrummet byggs i samband med en tillbyggnad eller annan småhusentreprenad och sex månader i andra fall. Om du vill veta vad som skiljer ansvarstid från garantitid så kan du fördjupa dig här. Klicka här istället, om du vill reklamera en badrumsrenovering.

Läs mer om badrumsrenovering i Danderyd, Sollentuna, Täby, Solna Lidingö, Stockholm.

 

FÖRDJUPANDE FILM OM BADRUMSRENOVERING

QICON är riktigt bra på att renovera badrum och vi ser det lite som vår specialitet. Vi har därför satsat på att ta fram en film om hur en badrumsrenovering går till. Det vore roligt om du vill se den.Därav badrumsrenovering i Danderyd, Sollentuna, Täby, Solna Lidingö, Stockholm.

VAD KOSTAR DET ATT RENOVERA BADRUM?

Det är svårt att ge ett exakt pris på en badrumsrenovering utan att veta alla förutsättningar. Alltför många parametrar finns, som har betydelse. I ett försök att ändå ge en tumregel så presenterar vi här lite siffror. Klart är, att de 40 tusen per kvadrat som många sidor nämner inte helt stämmer. Inget proffs kan renovera ett badrum på två kvadrat för 80000 kr. Det stämmer heller inte att ett badrum som är åtta kvadratmeter kostar dubbelt så mycket som ett på fyra kvadrat.

Vi har programmerat vårt kalkylprogram med ett standard badrum och sen ändrat storleken och presenterar nedan resultatet. Kalkylen inkluderar skydd, rivning med bortforsling, byte av avlopp och dolda infällda vattenrör. Vidare hälften väggputs och hälften skivor, elektrisk golvvärme och spottar i nytt tak, 25×40 kakel på väggar och 15×15 granitkeramik på golv. Som inredning inkluderar vi golvstående toalett, tvättfat i kommod, elektrisk handdukstork, takdusch med två duschväggar och lite krokar. Slutligen har vi i badrum från sju kvadratmeter också räknat in badkar, dubbeltvättfat, ett högskåp, en extra handdukstork och lagt till tvättmaskin också. I grafen nedan redovisar vi resultatet, dels för arbetskostnad, dels för material. Priset baseras på lönenivå och prisnivå på material under hösten 2021, inklusive moms och efter ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden.

Pris för badrumsrenovering

Det finns en tydlig korrelation mellan storlek och pris på arbetet, men linjen börjar inte på noll, utan på 132 500 kr. Första kvadraten håller således ett tämligen högt kvadratmeterpris medan tillkommande yta följer funktionen totalpriset (Y) = 110 000 + kvadratmeterytan (X) x 22 500. I dessa priser ingår inte materialkostnad för kakel och klinker samt inredning. Vidare förutsätts ett badrum på bottenvåning, i närheten av QICONs kontor och utan att flytta några väggar.Därav badrumsrenovering i Danderyd, Sollentuna, Täby, Solna Lidingö, Stockholm.