Renovera Källare

Renovera Källaren

Källare Före

Att renovera sin källare kan ha flera syften. Du kan ha ett behov av att bli av med fukten och lukten. Kanske vill du konvertera källaren till en bostadsmiljö där en komfortabel inomhusmiljö står i fokus. Eller varför inte ett nytt badrum i källaren, eller en tvättstuga eller …

Motiven till en källarrenovering kan vara många och det viktigaste vid den här typen av renovering är att behovet får styra. I de allra flesta fall handlar en renovering av källaren om att få en behaglig miljö att vistas i, dvs de allra flesta vill knacka bort betong-golvet och ersätta detta med en isolerad ny betongplatta, gärna med golvvärme. Många skräms inför just det här, och tror att knacka en platta kostar jättemycket pengar. Så är det dock inte. Du kan budgetera med 6000 kr/m2 för att knacka bort gammal betong, gräva 20 cm och ersätta de 30 cm bortforslade massorna med 10 cm singel, 10 cm cellplast och 10 cm ny betongplatta. En vanlig fråga är hur mycket isolering man behöver lägga ner i golvet. Boverkets byggregler eftersträvar ett U-värde på 0,15 W/m² K i golvkonstruktioner. U-värde är ett mått på värmemotstånd, dvs hur mycket energi som sipprar ut i konstruktionen per m² och Kelvin. Med 10 cm cellplast uppnår vi ett U-värde på 0,36 W/m² K. med bara 5 cm har vi ett U-värde på 0,66 W/m² K och helt utan isolering ett U-värde på 3,33 W/m² K, så varje centimeter isolering i början har en stor betydelse, och för att komma ner till under 0,15 W/m² K behövs hela 30 cm isolering, vilket i de flesta fall är helt orealistiskt. Vi brukar säga, att 10 cm isolering är jättebra både för energihushållningen och komforten.

I många fall är takhöjden bara runt 2 meter och en sänkning av golvnivån med 10 cm innebär en märkbar skillnad i komforten. I de flesta fall är en sänkning av golvet med upp till 10 cm helt möjligt. En förutsättning är att det sk fundamentet till källarväggarna bottnar minst 40 cm under dagens golvnivå. I undantagsfall kan man förstärka grundsulan, men helst skall man undvika detta. Vi har dock varit med om fall där man knackar bort betongplattan, och ställs inför en källarvägg som helt saknar grundsula, och är ställd på enkel sand. I det fallet är det bara att ta till plywood, armering och betong och sätta igång och göra förstärkningar. Inte heller det ett stort problem, men det fördyrar självklart projektet och är inget vi kan ta höjd för i en offert.

När man har knackat bort betongplattan kan det vara lämpligt att se över avloppsrör i golvet. Det brukar vara gamla gjutjärnsrör som ligger där, och i många fall rätt trasiga sådana. Nya plaströr rekommenderas, liksom en förändring av inkommande el-ledning och vattenledning, när golvet ändå är öppet. Ofta har man en massa värmerör i taket också, och att få bort dessa, ner i plattan, skapar större rymd.

källarrenoveringMycket av el-installationerna kan göras i taket. Ofta sitter det asbest-skivor i tak i pannrum och garage och det kan vara bra om man som privatperson tar bort dessa själv, då företag som arbetar med asbest måste vara utbildade och auktoriserade. Det är ett fåtal företag som är detta, varför en asbestsanering kostar mycket pengar. En annan fundering gällande taken är att byta ut isoleringen av torv eller kutterspån mot modern mineralull.

Väggarna i en källare är ofta fuktiga. Skall man bygga badrum så rekommenderas att bygga innerväggar av stålreglar och stenull eller cellplast. Träkonstruktioner i källare är aldrig bra och ses som riskkonstruktioner. Vill man inte ha kakelplattor på väggarna är rekommendationen alltid att låta väggarna andas, genom att bara putsa dem och måla dem med en diffusionsöppen väggfärg. Plastfärger bör man i möjligaste mån ta bort, då de försämrar möjligheten för väggarna att andas.

När betongplattan är gjuten måste den vila. Ju längre den får vila desto bättre mot framtida sättningar med sprickor i ytskikten som följd. Byggkeramikrådet föreskriver 2 månaders väntetid innan tätskikt kan appliceras på golvet, Så en paus i källarprojektet, eller en indelning i två etapper är vanligt när QICON renoverar källare. Ibland är dock källaren så stor att vi har att göra under hela 2-månaders-perioden. Väggar och tak behöver ju inte vila. Och redan dagen efter betonggjutningen kan du gå på golvet.

När väggar och tak är reglade och glesade och el, golvvärme och sanitära installationer är förberedda skiljer sig inte en källarrenovering nämnvärt från en vanlig renovering av ett bostadsutrymme.

En lämplig budget för en normalstor källare på 50 m2 är 800.000 kr, självklart beroende på val av inredning mm, men för att planera, använd denna siffra.