RENOVERA KÖK

Anlitar du QICON när du skall renovera kök så utökar du dina möjligheter.
Vi kan flytta väggar, avlopp, vatten och eluttag så att de passar just den design du valt.

FUNDERAR DU PÅ ATT RENOVERA KÖKET?

Köket är ett av de viktigaste rummen i ett hem. Och att renovera köket är en av de största renoveringar som du kan göra i en bostad. Då är det viktigt att anlita rätt byggfirma för din köksrenovering. QICON kan hjälpa dig att bygga köket som möter dina behov. När du anlitar QICON när du skall byta ut ditt kök så utökar du dina möjligheter. Vi hjälper dig att tänka bortanför de givna rumsliga förutsättningarna och ser också köksflytt som en specialitet som passar vår breda kompetens. Vi har kompetensen att flytta avlopp, vatten och eluttag så att de passar den design du vill ha.

OLIKA SÄTT ATT RENOVERA KÖKET PÅ

Det finns generellt fyra olika angreppssätt att renovera köket på.

Först man byta skåp och luckor och sätta in nya vitvaror och nytt stänkskydd. Kanske installera en diskmaskin och höja det fina gamla köket från 50-talet? Och detta är något som är ganska enkelt att göra och som du kanske kan göra själv. Ofta räcker det med en snickare för att lösa det mesta i den här typen av renovering.

Den andra typen av köksrenovering handlar om att byta ut befintligt kök mot ett nytt i samma design. Och även detta är en renovering som ofta är relativt okomplicerad och kompetensen på snickaren behöver inte vara ”top-notch”. Således är det första du ska göra att skaffa dig en idé om vilket kök du vill ha genom att besöka olika köksleverantörer.

Det tredje och mer komplexa sättet att renovera köket på kräver mer och bredare kunskap och erfarenhet. I många fall önskar du som beställare kanske göra om planlösningen helt och varför inte öppna upp köket genom att ta ner en vägg. Därför är nästa steg att kontakta QICON och inleda en dialog kring vad som rent tekniskt är möjligt. Därefter går du till en köksleverantör och bestämmer design.

Slutligen, det svåraste man kan ta sig för vad gäller sitt kök är att flytta det till ett annat rum. Nu handlar det ofta om en större renovering som omfattar flera rum. Och det kräver omfattande kompetens inte bara inom bygg och snickeri utan nu måste byggfirman känna till alla regler kring el, Säker Vatten och ventilation. I ett första steg bör man göra en genomförbarhetsutredning, för att se hur avlopp, ventilation, vatten och el skall kunna flyttas för att klara Boverkets krav på ett kök. QICON hjälper dig gärna med en sådan utredning.

BÖRJA MED EN SKISS PÅ DIN IDÉ

När du bestämt dig vilken typ av köksrenovering du vill göra och du tagit reda på om en renovering på det sättet är möjlig, då är det dags att skissa på ditt kök. Antingen så anlitar du nu en köksdesigner som ritar köket åt dig eller så gör du ritningen själv. Hos många återförsäljare av köksinteriörer finns idag möjligheten att rita sitt eget kök i deras program. På så sätt får du en gratis köksritning utan att du förbinder dig till att använda just deras varor. Vi monterar alla typer av kök så du är inte bunden till en viss design när du anlitar QICON. Med en skiss i handen kan QICON ta fram en detaljerad offert som du erhåller utan kostnad via epost.

KLARAR EL-CENTRALEN DINA KRAV NÄR DU SKA RENOVERA KÖK?

Förutom en ritning och en köksidé är det viktigt att el-centralen kan hantera de nya maskinerna som du vill bygga in i ditt kök. Se till att det finns 16A och 3-fas i din bostad och att el-centralen har tillräcklig plats för nya säkringar. Räkna med att ett modernt kök behöver minst sju säkringar, varav minst tre skall vara 16A-säkringar. Det är inte ovanligt att man i samband med en köksrenovering passar på att byta centralen till en modern undercentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Vi har också varit med om att dra in 3-fas i lägenheter där man idag bara har 1-fas. I villor är det enklare. Där finns ofta redan 3-fas och det blir då högst tal om ett centralbyte.

TA NER EN VÄGG

Förutom en ritning och en köksidé är det viktigt att el-centralen kan hantera de nya maskinerna som du vill bygga in i ditt kök. Se till att det finns 16A och 3-fas i din bostad och att el-centralen har tillräcklig plats för nya säkringar. Räkna med att ett modernt kök behöver minst sju säkringar, varav minst tre skall vara 16A-säkringar. Det är inte ovanligt att man i samband med en köksrenovering passar på att byta centralen till en modern undercentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Vi har också varit med om att dra in 3-fas i lägenheter där man idag bara har 1-fas. I villor är det enklare. Där finns ofta redan 3-fas och det blir då högst tal om ett centralbyte.

ATT FUNDERA KRING VID NY DESIGN ELLER FLYTT AV KÖK

Med ett större rum att planera köket i har du nästan helt fria händer att designa köket till ditt drömkök. Att flytta vatten och avlopp kräver ofta en lite större utredning och kan ibland dra med sig lite kostnader. Branschreglerna SäkerVatten tillåter inte längre att vattenrör skarvas i kök, så länge du inte lägger ett tätskikt på golvet. Vi ställs ofta inför situationen, att för att slippa en onödig avvikelse från branschreglerna så vill du att vi drar om rören hela vägen från kopplingspunkten i källaren eller i ett rör-schakt för stammarna. För oss ingen utmaning, men det kan kosta lite mer. Å andra sidan får du ett kök som ditt försäkringsbolag också vill försäkra.

Ventilationen i köket är viktigt. Det skall finnas en frånluft i köket, antingen genom självdrag tex genom skorstenen, eller genom en mekanisk frånluft. Den kan vara kombinerad med köksfläkten i vissa fall, men ofta förbjuder tex en bostadsrättsförening dig från att koppla köksfläkten på frånluften. I det fallet behöver du en kolfilterfläkt. Bäst resultat för fläkten får du om du har en helt egen så kallad imkanal för din köksfläkt, som går ut antingen på taket eller på fasaden.

Glöm inte stänkskyddet! De flesta väljer någon form av keramik, men det finns även målad yta, glasskiva eller rostfria stänkskydd att välja bland. Kolla med oss så får du tips på detta.

Om du funderar på att göra den mer omfattande typen av köksrenovering beskriven ovan, då skall du kontakta oss. För dig innebär en köksrenovering med oss att vi tar hand om allt, och levererar kvalité i alla led. Självklart får du alla viktiga protokoll och intyg när vi är klara. Det spelar ingen roll för oss vilket kök du köper, i slutändan är de alla fyrkantiga lådor som skall upp på en vägg.

Klicka här om du vill renovera ditt kök i Stockholm