Tillbyggnad

QICON bygger ut och bygger om villor efter dina önskemål. Tillbyggnad Före

Vi har byggt ut både sekelskifteshus och modernare villor och är måna om att husets karaktär följer med i utvecklingen. Målet med en utbyggnad är att den inte ska utmärka sig från resten av huset. Att bygga om äldre byggnader är ett viktigt led i att bevara platsers värde genom att låta gamla hus vittna om en svunnen tid samtidigt som de är funktionella i dagens samhälle. Ombyggnationer kräver förberedelse och planering. Vi har erfarna hantverkare som gör ett noggrant arbete ända ner till minsta detalj.

Kvalitet är något vi värdesätter på QICON, därför leds alla våra projekt av en av våra byggingenjörer. Vårt mål är att du som kund ska känna dig trygg och nöjd.

Tillbyggnad

snickaritjänster

Att bygga till har blivit ett allt vanligare alternativ till att flytta. Med ökade bopriser och minskat låneutrymme med lånetak så är lönsamheten i en tillbyggnad riktigt bra. Kan man bygga till, så ska man bygga till. En normal tillbyggnad på 15 m² i två plan ger 30 m² mer boyta, som i många kommuner runt Stockholm betingar minst 60 tusen per m². Och vad kostar tillbyggnaden? Nyckeltal säger mellan 20-40 tusen per m², beroende på om det skall byggas badrum och kök också. Nyttan är tydlig. En potentiell vinst vid försäljning och en betydligt billigare m²-yta än en nyköpt villa. Hur gör man då för att bygga till?

Innan ni kontaktar oss på QICON så skall ni vara på det klara med ert behov. Bäst är naturligtvis att redan ha en arkitektritning klar, en sk A-ritning, men gäller det endast en mindre tillbyggnad, en sk Attefallstillbyggnad, så går det bra med en enklare skiss. Vårt minimikrav är att ni måste ha bestämt vilka mått ni önskar.

Ofta så ställs vi inför beställare som vill bygga till men som inte kan precisera hur produkten skall se ut. Vi vill ju alltid ge en offert med fast pris, och ju mer produkten då kan definieras, desto mer exakt blir naturligtvis priset. I ideala fall kommer ni med ett helt förfrågningsunderlag (FFU), innehållande arkitektritningar och beviljat bygglov, konstruktionsritningar, administrativa föreskrifter, byggdelsbeskrivning, rumsbeskrivning (RumsA) och en materialbeskrivning. Är dessutom el och VVS projekterad så är underlagen helt kompletta. Med alla dess underlag kan vi förstå hur ni vill ha det och offerten blir träffsäker, jämförbar och utgör ett bra underlag för en senare kontraktshandling.

Nu behövs inte alla dessa handlingar nödvändigtvis vid en mindre tillbyggnad, men vid nyproduktion är det ett måste. QICON har utarbetat bra kalkyler och har lång erfarenhet om hur vi skall bygga, så även utan underlag går det att få en offert.

Tillbyggnader, till skillnad från inre renoveringar är styrda i kommunens detaljplan och ett bygglov är därför nödvändigt. Även om det är en enklare Attefallstillbyggnad, så behövs en bygganmälan, som ställer samma krav på redovisning på utseende och bärighet som en bygglovsansökan. Det är handläggningen av ärendet som är lite billigare och lite enklare. En arkitekt behövs nästan alltid för att ta fram underlag för bygglov/bygganmälan. QICON har kontakter för detta, som ni kan använda er av.

byggareNär lovet väl är på plats så behövs ett startbesked. Vid enklare åtgärder kan startbesked erhållas direkt med lovet, men oftast så behövs ett tekniskt samråd hos kommunen. Det kan bli aktuellt att presentera en konstruktionsritning på samrådet. QICON kan hjälpa er med kontakter även för detta, och vi kan också ta fram K-ritningar till ert projekt med hjälp av våra partners. En vanlig fråga är varför man behöver K-ritning. Vi som byggare vet väl hur man bygger? Absolut, vi som byggare vet hur vi bygger och vi brukar jämföra med att bygga lego. Bilden på kartongen är A-ritningen, lego-klossarna är materialet som ska sättas ihop av en byggare. Är det ett enkelt bygge så kan vi gissa oss till, genom att titta på kartongen, hur vi ska sätta ihop klossarna. Är det en större byggnad, där också snölaster, väder och vind ska tas hänsyn till, så måste en ritning finnas, som beskriver hur de olika delarna skall sättas ihop. Det är därför det behövs en K-ritning i de allra flesta fall.

När offerten är klar skriver vi ett avtal, det sk småhusentreprenadsavtalet ABS09. Det är framtaget av Konsumentverket och skall skydda dig som konsument. I många fall skyddas ni också av ett färdigställandeskydd, en sk färdigställandeförsäkring, om kommunen tycker att detta behövs.

Själva bygget går till så, att först görs grund, sedan stomme, fönster, ytterfasad och yttertak. Därefter går vi inomhus och isolerar, bygger golv och väggar, sätter el och VVS samt slutför med ytskikten. En tidsplan tas självklart fram och en betalningsplan som skall följa tidsplanen sammanställs. När bygget är klart hålls en slutbesiktning med en oberoende besiktningsman och om kommunen så önskar, även ett slutsamråd tillsammans med er och kontrollansvarig. Garantin för tillbyggnader är enligt Konsumenttjänstlagen två år. Vårt ansvar sträcker sig sedan i ytterligare åtta år, så att vi sammanlagt ansvarar för det vi byggt under tio år från slutbesiktning.

Den stora fördelen med att anlita QICON för er tillbyggnad är att ni endast behöver en avtalspart. Vi hanterar allt från grund till sista strykningen eller tapeten på väggen. En totalentreprenör helt enkelt, som förverkligar er dröm om ett finare boende, nyckelfärdigt!

Vill du veta mer om att bygga ut din bostad så kontakta oss genom vårt kontaktformulär eller ring.