Totalentreprenad Danderyd

Ska du bygga ett nytt hus i Danderyd, eller behöver du renovera ditt hus? Om det är så att ni har en bostadsrättsförening i Danderyd som behöver renovera hela eller delar av er fastighet i Danderyd så är det praktiskt att anlita en enda firma som åtar sig en totalentreprenad i Danderyd!

Qicon AB arbetar med totalentreprenader och erbjuder samtidigt tjänster av hög kvalitet.

När vi arbetar med totalentreprenad i Danderyd bestämmer ni som är våra kunder hur slutresultatet ska bli. Vi åtar oss att ansvara för att all behövlig kommunikation med berörda hantverkare och myndigheter ska ske löpande. Detta innebär en är en stor avlastning för de hantverkare som arbetar med arbetsprojektet. I och med detta kan ni fokusera på exempelvis materialval.

Boka totalentreprenad i Danderyd

Om ni anlitar oss så ser vi till att driva bygg- eller renoveringsprojektet framåt så att det blir såsom ni önskar och att det blir klart i tid. För att det ska ske förser vi alla – som arbetar med bygget eller renoveringen – med rätt material, att rätt kompetens kommer in i rätt tid, i projektet. Samtidigt så informerar vi dig om allt som sker, och om något händer som behöver bli löst, eller om du behöver fatta beslut i någon viktig fråga inom ramen för projektet.

Detta erbjuder vi i samband med en totalentreprenad:

  • projektering inför ert bygge eller er renovering
  • arkitektritning om ni inte redan har en sådan
  • hantering av bygglov
  • en plan med arbetsschema för ert bygge eller renovering
  • utförande av bygget eller renoveringen med hantverkare
  • information och endast en kontaktperson under hela bygg- eller renoveringsprojektet
    slutbesiktning och efterkontroll

Om oss på QiCon

Vi har många duktiga hantverkare som innehar många kompetenser. I vårt företag har vi VVS-montörer med certifikat och auktorisation inom behörigt våtrum och Säker Vatten.Hos oss arbetar endast behöriga elektriker. Vi har dessutom som firma erhållit kvalitetssäkerhet, godkänt av Villaägarnas Riksförbund.

När du anlitar Qicon erbjuder vi alltså hög kvalitet och stor kompetens. Vi nöjer oss inte bara med det, vi arbetat dessutom ständigt för att kunna erbjuda all den kunnighet som krävs inom ramen för totalentreprenad. Det gör vi för våra kunder och alla som väljer att anlita oss.

Vi erbjuder nyckelfärdiga tjänster

Med vår totalentreprenad i Danderyd får du många så kallade nyckelfärdiga tjänster. Med det innebär det att vi erbjuder alla de tjänster som krävs för att bygga eller renovera badrum, kök, bygga inredning, utföra elarbeten, ge fina snickerier och tillhandahålla VVS-tjänster. Vi kan utföra tak- och fasadarbeten och tar ett totalansvar för att renoveringen eller bygget blir klart i tid. Skulle du behöva få en ritning innan bygget – eller renoveringen – kan vi anlita egna arkitekter, konstruktörer, trappspecialister, pool-byggare, smeder med mera. När du anlitar oss kan vi alltså erbjuda flertalet hantverkartjänster för ert bygge eller renovering i Danderyd.

Ta kontakt och berätta vad ni behöver så kan vi i vår tur berätta vad vi kan erbjuda.

totalentrepenad stockholm, totalentrepenad lidingö, totalentrepenad täby, totalentrepenad sollentuna, totalentrepenad danderyd