Totalentreprenad Stockholm

Vi på Qicon är experter på att renovera och bygga ut villor och lägenheter, särskilt i Stockholm och dess norra förorter. Men varför är totalentreprenad så viktigt när det kommer till byggprojekt? Och varför ska just du välja Qicon som din totalentreprenör?

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad är en affärsmodell inom byggbranschen där en enda entreprenör tar på sig ansvaret för hela byggprojektet, från planering och design till genomförande och färdigställande. Detta inkluderar allt från arkitektur och konstruktion till installation och inredning. Med andra ord, som totalentreprenör tar vi hand om allt så att du inte behöver göra det.

Fördelar med att välja totalentreprenad

 • Enkelhet och bekvämlighet: Du har en enda kontaktpunkt för alla aspekter av projektet, vilket gör kommunikationen enklare och mer effektiv.
 • Tidsbesparing: Eftersom en aktör hanterar hela projektet, minimeras risken för förseningar som kan uppstå vid samordning mellan olika underentreprenörer.
 • Kostnadseffektivitet: Genom att ha allt under ett och samma tak kan vi ofta erbjuda bättre priser och hålla en stramare budget.
 • Kvalitetskontroll: Med totalentreprenad har vi full kontroll över hela processen, vilket säkerställer att allt arbete håller högsta möjliga standard.

De tre olika entreprenadformerna: delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad

När det kommer till byggprojekt finns det i huvudsak tre olika entreprenadformer att välja mellan: delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad. Varje form har sina egna fördelar och nackdelar, och valet beror på projektets omfattning och dina personliga preferenser.

 • Delad entreprenad: I denna modell anlitar du själv olika hantverkare och specialister för olika delar av projektet. Detta kan vara kostnadseffektivt men kräver att du har tid och kunskap att koordinera arbetet mellan de olika aktörerna.
 • Generalentreprenad: Här anlitar du en huvudentreprenör som i sin tur anlitar underentreprenörer för olika delar av projektet. Du har en kontaktperson, men huvudentreprenören har inte fullt ansvar för hela projektet, vilket kan leda till gråzoner i ansvarsfördelningen.
 • Totalentreprenad: Detta är den mest omfattande formen, där en entreprenör tar hand om hela projektet från start till mål. Detta inkluderar allt från planering och design till genomförande och färdigställande. Det är en bekväm och effektiv lösning, men kan vara dyrare än de andra alternativen.

Valet av entreprenadform beror på dina behov, din budget och hur mycket av projektledningen du själv vill ta på dig.

Qicons affärsidé och koncept

När det kommer till totalentreprenad i Stockholm, står Qicon ut på flera sätt. Vår affärsidé bygger på tre huvudprinciper: helhet, styrning och kontroll. Låt oss bryta ner vad dessa begrepp innebär för dig som kund.

Helhet: Totalansvar och samordning

Vi tar ett totalansvar för ditt byggprojekt, från de första ritningarna till den slutliga leveransen. Vår ambition är att samordna alla enskilda delar av entreprenaden så att de passar bra ihop. Detta innebär att vi inte bara levererar en tjänst, utan en komplett lösning som är skräddarsydd för dina behov.

Styrning: Inte bara hantverkare, utan även ledning

Vår styrka ligger inte enbart i vårt hantverkskunnande, utan också i vår förmåga att leda och styra projektet effektivt. Våra administrativa kundansvariga och operativa arbetsledare ser till att rätt hantverkare är på plats vid rätt tidpunkt och att allt material finns tillgängligt när det behövs.

Kontroll: Kvalitetssäkring och ordning och reda

För oss betyder kontroll inte bara att säkerställa arbetets kvalitet när det är utfört. Det handlar också om att ha kontroll över alla processer, från företagets ekonomi till arbetsvillkor. Vi vet att de små detaljerna är lika viktiga som de stora, och vi lägger stor vikt vid att ha ordning och reda i allt vi gör.

Genom att kombinera dessa tre principer kan vi erbjuda en totalentreprenadstjänst som inte bara möter, utan överträffar dina förväntningar. I nästa avsnitt kommer vi att diskutera varför Qicon är det bästa valet för totalentreprenad i Stockholm.

Varför välja Qicon för totalentreprenad i Stockholm?

När det gäller att välja en totalentreprenör för ditt byggprojekt i Stockholm, finns det flera anledningar till varför Qicon bör vara ditt förstahandsval.

Expertis inom renovering och utbyggnad

Med vår långa erfarenhet av att renovera och bygga ut villor och lägenheter, kan vi erbjuda en tjänst som är både kompetent och pålitlig. Vår expertis sträcker sig över en rad olika projekttyper, vilket gör oss till en mångsidig partner.

Fokus på Stockholm och norra förorter

Vi har en djup förståelse för byggmarknaden i Stockholm och dess norra förorter. Detta lokala fokus gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just ditt områdes specifika behov och förutsättningar.

Egen personal för viktiga yrkeskategorier

Till skillnad från många andra byggföretag, har vi egen personal inom de viktigaste yrkeskategorierna. Detta säkerställer att vi kan hålla en konstant hög kvalitet genom hela byggprocessen, från start till mål.

Hög kundnöjdhet

Vår strävan efter kvalitet och kundnöjdhet reflekteras i de positiva omdömen vi får. Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar alltid för att överträffa våra kunders förväntningar.

Detta erbjuder vi i samband med en totalentreprenad i Stockholm:

 • projektering – inför ert bygge eller renovering
 • arkitektritning – om ni inte redan har en sådan
 • hantering av bygglov
 • en plan med arbetsschema – för ert bygge eller renovering
 • anlitande av rätt hantverkare – med rätt kompetens
 • utförande av bygget eller renoveringen
 • löpande information – och endast en kontaktperson under hela bygg- eller renoveringsprojektet
 • slutbesiktning och efterkontroll

QiCon har flera duktiga hantverkare med många olika kompetenser, bland våra duktiga byggare finns både VVS-montörer med rätt certifikat och auktorisation, både inom behörigt våtrum och Säker Vatten. Hos oss arbetar behöriga elektriker som har erhållit kvalitetssäkerhet och vi är godkända av Villaägarnas Riksförbund. På så vis kan vi stolt säga att vi alltid erbjuder kvalitet och kompetens.  Dessutom arbetar vi för att alltid kunna erbjuda trygghet och säkerhet åt våra kunder som väljer att anlita oss.

Tillhandahåller nyckelfärdiga tjänster

Med oss som totalentreprenör, får du flertalet nyckelfärdiga tjänster. Det inbegriper samtliga tjänster som krävs för att bygga badrum, kök, inredning, elarbeten, snickerier, VVS-tjänster, tak- och fasadarbeten. Vi tar ett totalansvar för att renoveringen eller bygget blir klart i tid samtidigt som du får all nödvändig information under arbetets gång. Behöver du få tag i en plåtslagare? Inga problem, det fixar vi!

Vi har ett brett kontaktnät där vi kan anlita arkitekter, konstruktörer, trappspecialister, pool-byggare och smeder med mera. Fördelen med att anlita oss är du vara trygg med att vi kan erbjuda flertalet hantverkartjänster för ert bygge och renovering.

ta kontakt och berätta vad ni behöver så kan vi berätta vad vi kan erbjuda!

Qicons mission och vision

I en bransch där misstron mot hantverkare tyvärr är alltför vanlig, strävar Qicon efter att göra skillnad. Vår mission och vision styr inte bara vårt dagliga arbete utan också hur vi ser på totalentreprenad som helhet.

Förändra branschen och skapa transparens

Vi vill förändra byggbranschen till det bättre genom att rensa ut de svarta fåren och skapa en större transparens. Detta innebär att vi alltid är öppna och ärliga i vår kommunikation, både internt och med våra kunder.

Strävan efter kvalitet och nöjda kunder

Vår vision är att vara ett företag som levererar byggtjänster av högsta kvalitet och som tillgodoser våra kunders behov. Vi tror att detta i sin tur leder till nöjda kunder och motiverade medarbetare, vilket är kärnan i vår verksamhet.

Ett företag du kan lita på

Genom att följa vår mission och vision i allt vi gör, strävar vi efter att vara ett företag som du kan ha fullt förtroende för, oavsett omfattningen av ditt byggprojekt.

Efter att ha gått igenom vad totalentreprenad är, Qicons unika affärsidé och koncept, samt varför vi är det bästa valet för totalentreprenad i Stockholm, hoppas vi att du har fått en klarare bild av vad vi kan erbjuda. Vår strävan efter helhet, styrning och kontroll, kombinerat med vår mission att förändra branschen och skapa transparens, gör oss till en pålitlig partner för ditt nästa byggprojekt.

Vi förstår att varje projekt är unikt och kräver en individuell lösning. Därför är vi alltid redo att diskutera dina specifika behov och hur vi kan hjälpa dig att förverkliga dina byggdrömmar.

Om du har fler frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss för mer information eller en offert. Vi ser fram emot att få möjligheten att arbeta tillsammans med dig.

FAQ (Vanliga frågor)

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna som vi får om totalentreprenad och våra tjänster.

Vad ingår i en totalentreprenad från Qicon?

En totalentreprenad från oss inkluderar allt från planering och design till genomförande och färdigställande av projektet.

Hur går processen till från start till färdigt projekt?

Processen inleds med en konsultation för att förstå dina behov, följt av en offert. Därefter påbörjas planering, genomförande och slutligen överlämning av det färdiga projektet.

Vilka områden i Stockholm täcker ni?

Vi fokuserar på Stockholm och dess norra förorter, men är öppna för projekt i andra delar av staden.

Hur ser tidsplanen ut för ett typiskt projekt?

Tidsplanen varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet, men vi strävar alltid efter att hålla oss inom den utsatta tidsramen.

Vilka garantier erbjuder ni?

Vi erbjuder olika typer av garantier beroende på projektets natur. Detaljer kring detta kan diskuteras vid en personlig konsultation.

Hur hanterar Qicon arbetsvillkor och arbetstider?

Vi följer alla lagar och regler kring arbetsvillkor och arbetstider och ser till att vår personal har en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Avtal och dess viktighet i en totalentreprenad med Qicon om du är näringsidkare

När du väljer Qicon för en totalentreprenad i Stockholm, baseras vårt samarbete på standardavtalet “ABT06,” som står för “Allmänna bestämmelser för totalentreprenader.” Detta avtal är särskilt utformat för näringsidkare och omfattar byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Avtalet ges ut av “Byggandets Kontraktskommitté” (BKK).

Om du som beställare är en konsument, gäller konsumenttjänstlagen (1985:716). Som ett komplement till denna lag kan “ABS09” användas, ett avtal som tagits fram av bland annat Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund.

Hos Qicon lägger vi stor vikt vid att du som beställare noga anger vilka funktionskrav du har på entreprenaden i det tillhörande avtalet. “ABT06” är utformat för att hantera de olika situationer som kan uppstå i en totalentreprenad, men det är inte ovanligt att vi också tar hänsyn till beställarens tekniska lösningar och specifika önskemål. I dessa fall utför vi arbetet enligt de anvisningar och tekniska lösningar du som beställare har angivit, alltid med en fackmässig standard.

Genom att följa dessa avtalsbestämmelser säkerställer vi att både du som kund och vi som entreprenör har en tydlig och transparent grund att stå på, vilket är i linje med Qicons mission att skapa transparens och kvalitet i branschen.

totalentrepenad stockholm, totalentrepenad lidingö, totalentrepenad täby, totalentrepenad sollentuna, totalentrepenad danderyd